Turneringsform

Aldersinddelingen for 2024-stævnet:

U8 piger født i 2016 eller senere
U9 piger født i 2015 eller senere
U10 piger født i 2014 eller senere
U11 piger født i 2013 eller senere
U12 piger født i 2012 eller senere
U13 piger født i 2011 eller senere
U14 piger født i 2010 eller senere

 

En spiller må gerne deltage for flere hold i turneringen, men ikke for to hold i samme årgang.

Eliterækker i U11, U12 og U13 og U14

Madsby Pige Cup har eliterækker i U11, U12 og U13 og U14. Derved får eliteholdene jævnbyrdige kampe fra stævnets start – og de øvrige hold undgår for stor niveauforskel specielt om lørdagen.

Der skal tilmeldes minimum otte hold før en række bliver oprettet. Er der ikke nok hold i en eliterække, lægges rækken sammen med bredderækken.

5 -mands:

U8, U9 og U10

8- mands:

U11, U12, U13 og U14

11- mands:

U14

 

Et hold må bestå af et ubegrænset antal spillere gennem turnering, men der må højst benyttes 10 spillere i hver 5-mands kamp og 12 spillere i hver 8-mandskamp.

Stævneregler – Madsby Pige Cup

Ved kampens start trækkes der lod om banehalvdel eller bold. Såfremt to hold har ens trøjefarve, skal sidstnævnte skifte trøjer.
Der spilles med boldstørrelse 4.
Spilletiden for 2 x 15 minutter
Der er lige plads til et par minutters halvlegspause.
Udskiftere meddeles dommeren inden kampen – der må kun udskiftes ved spilstop og med dommerens tilladelse.

PLACERINGEN I PULJERNE AFGØRES EFTER FØLGENDE MODEL:

1. Flest point
2. Målforskel
3. Flest scorede mål
4. Indbyrdes kamp
5. Lodtrækning.
Ved uafgjort i cupkampene afgøres kampen med straffesparkskonkurrence (fem spark til hvert hold). Kun de spillere, som sluttede på banen må deltage i straffesparkskonkurrencen.

Alders-dispensation

Et hold kan benytte max. to spillere (5-mands, 8-mands og 11-mands), som er født i sidste halvår, året før pågældende aldersgruppe.
Benyttelsen kræver ikke forud indhentet tilladelse og medfører ikke tab af mulighed for at blive rækkevinder eller være oprykningsberettiget ved ombrydning.
Aldersforholdet skal altid kunne dokumenteres på forlangende over for turneringsledelsen.

Protest

Såfremt man ønsker at protestere vedr. dommerkendelser, skal dette meddeles dommeren umiddelbart efter episoden.
Protestgebyr skal indbetales til stævneledelsen umiddelbart efter kampen.
Protestgebyr i forbindelse med Madsby Pige Cup er kr. 300, som tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge.
Stævneledelsen træffer suverænt afgørelserne i forbindelse med stævnets afvikling, ligesom det er stævneledelsen, der eventuelt idømmer karantæne til udviste spillere og ledere.
Madsby Pige Cup har ret til at ændre løbende i kampprogrammet. De implicerede klubber får direkte besked ved ændringer med mobilopkald til holdets kontaktperson under stævnet.

I øvrigt henvises til DBU Jylllands gældende spilleregler:

OMBRYDNING

Resultaterne lørdag danner grundlag for sammensætningen af søndagens stævneprogram.
Alt efter række deles holdene op i A-, B-,C- og D-slutspil.

Resultater

Resultaterne vil løbende blive opdateret på hjemmesiden under hele stævnet.