Holdkort

Alle hold skal udfylde holdkort på samtlige spillere, der benyttes på holdet under stævnet.
Af holdkortet skal spilernes navne og fødselsår fremgå. 
Holdkort udfyldes online på Cupmanager. Brug dit login, så du har modtaget ved tilmeldingen.  
Login kan ske via din mailadresse samt referencenummer, som du modtog ved tilmeldingen.

En spiller er ikke spilleberettiget i Madsby Pige Cup før vedkommende fremgår på holdkortet.

Holdkortet skal være tastet ind senest tirsdag inden stævnet..