Turneringsform

Aldersinddeling:

U-9 5-mands piger født i 2010 eller senere
U-10 5-mands piger født i 2009 eller senere
U-11 8-mands piger født i 2008 eller senere
U-12 8-mands piger født i 2007 eller senere
U-13 8-mands piger født i 2006 eller senere
U-13 11 – mands piger født i 2006 eller senere
14/U-15 11-mands piger født i 2004 eller senere

U-9 og U-10 rækkerne spiller 5-mands fodbold.
U-11 og U-12 og U-13 rækkerne spiller 8-mands fodbold.
U-13 og U-14/U-15 rækken tilbydes både 8-mands og 11-mands rækker.

Der skal tilmeldes minimum otte hold før en række bliver oprettet.
En spiller må gerne deltage for flere hold i turneringen, men ikke for to hold i samme række.
Et hold må bestå af et ubegrænset antal spillere gennem turnering, men der må højst benyttes 10 spillere i hver 5 mands kamp, 12 spillere i hver 8-mandskamp og 14 spillere i hver 11-mandskamp

Stævneregler – Madsby Pige Cup
Ved kampens start trækkes der lod ombanehalvdel eller bold. Såfremt to hold har ens trøjefarve, skal sidstnævnte skifte trøjer.
Der spilles med boldstørrelse 4.
Spilletiden for 2 x 15 minutter
Der er lige plads til et par minutters halvlegspause.
Udskiftere meddeles dommeren inden kampen – der må kun udskiftes ved spilstop
og med dommerens tilladelse.

PLACERINGEN I PULJERNE AFGØRES EFTER FØLGENDE MODEL:
1. Flest point
2. Målforskel
3. Flest scorede mål
4. Indbyrdes kamp
5. Lodtrækning.
Ved uafgjort i cupkampene afgøres kampen med straffesparkskonkurrence efter LP-reglerne (5 spark til hvert hold). Kun de spillere, som sluttede på banen må deltage i straffesparkskonkurrencen.

Alders-dispensation
Et hold kan benytte max. 2 spillere (8-mands og 11-mands) eller 1 spiller (5-mands), som er født i sidste halvår, året før pågældende aldersgruppe.
Benyttelsen kræver ikke forud indhentet tilladelse og medfører ikke tab af mulighed for at blive rækkevinder eller være oprykningsberettiget ved ombrydning.
Aldersforholdet skal altid kunne dokumenteres på forlangende over for turneringsledelsen.

Protest
Såfremt man ønsker at protestere vedr. dommerkendelser, skal dette meddeles dommeren umiddelbart efter episoden.
Protestgebyr skal indbetales til stævneledelsen umiddelbart efter kampen.
Protestgebyr i forbindelse med Madsby Pige Cup er kr. 300, som tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge.
Stævneledelsen træffer suverænt afgørelserne i forbindelse med stævnets afvikling, ligesom det er stævneledelsen, der eventuelt idømmer karantæne til udviste spillere og ledere.
Madsby Pige Cup har ret til at ændre løbende i kampprogrammet. De implicerede klubber får direkte besked ved ændringer med mobilopkald til holdets kontaktperson under stævnet.

I øvrigt henvises til DBU Jylllands gældende spilleregler:

5 mands klik her

8 mands klik her 

11 mands klik her 


OMBRYDNING
Resultaterne lørdag danner grundlag forsammensætningen af søndagens stævneprogram.
Alt efter række deles holdene op i A-, B-,C- og D-slutspil.

PROGRAM SØNDAG
Når alle kampe er spillet lørdag, vil stævneledelsen udgive et program indeholdende alle søndagens kampe.
Søndagens program vil også være tilgængeligt på
www.madsbypigecup.dk i løbet af lørdag aften.
Søndagens program vil endvidere være opslået på informationstavler ved klubhuset og kan endvidere afhentes i åbningstiden på stævnekontoret,
De hold, der ikke overnatter på skoler eller på campingpladsen, kan hente søndagens program om morgenen hos stævnekontoret.