Holdkort

Alle hold skal udfylde holdkort på samtlige spillere, der benyttes på holdet under stævnet.
Af holdkortet skal spilernes navne og fødselsår fremgå. 
Holdkort udfyldes online på My Team.  
Login kan ske via din mailadresse samt referencenummer, som du modtog ved tilmeldingen.
Du kan også benytte linket, som er udsendt ved tilmeldingen.
En spiller er ikke spilleberettiget i Madsby Pige Cup før vedkommende fremgår på holdkortet.

Holdkortet skal være os i hænde senest den 03. juni 2021.